برای اطلاع از اخبار همایش به  کانال شبکه اجتماعی با نشانی iranmic2018@ مراجعه فرمایید.