میزبان دبیرخانه و کمیته اجرایی:

 

سازمان صنایع دریایی

 

کمیته اجرایی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی: 

مهندس اسدالله گرامی

دکتر محمد راعی

 

دکتر محمد راعی عضو کمیته علمی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی

مهندس بهمن حروفی

دکتر کامران لاری

دکتر کامران لاری عضو کمیته علمی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی

دکتر اشرفی

مهندس نسرین داودآبادی

دکتر کرمی

مهندس خمسه

مهندس مرادی

مهندس محمد اکبرپور

مهندس یاور محمدی

همکاران اجرایی:

شرکت پارسان
پارسان راهکارهای توسعه تجارت حامی بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی

شرکت فولتن
fulton- شرکت فولتن حامی بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی

شرکت دریانور قشم

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی حامی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی

نشانی دبیرخانه مرکزی کمیته اجرایی :

تهران، سهروردی شمالی، ک شریف، پ ۳۰، ساختمان هولدینگ تجاری DBNK

(دریا بندر ناب کیش)