بیست و یکمین همایش صنایع دریایی - جزیره قشم

اهداف همایش

-طرح اهمیت و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور

-پرداختن به موضوع گسترده دریا به صورت همه‌جانبه و فرابخشی

-نقد مسائل و مشکلات از منظر دستگاه های اجرایی، ارگان های دریایی و مراکز مرتبط

-ارائه راه حل‌ها و روشهای اجرایی با توجه به چالش ها و فرصتهای موجود برای توسعه منطقه ای، دریاها، سواحل و جزایر کشور

-جذب سهم بیشتر از بازارهای بین المللی صنایع دریایی (در حدود ۲ میلیارد دلار در سال) برای کارخانه ها و صنایع مرتبط داخلی

-تسریع در اجرای آئین‌نامه‌ها و قوانین به ویژه قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی و رفع موانع

-آشنایی هر چه بیشتر مسئولین و مردم با صنایع دریایی و مسائل آن

-پیگیری راه های حداکثر استفاده از توان و ظرفیت صنایع داخلی

-آشنایی با برنامه ها و دیدگاه های مسئولین اجرایی و قانونگذاری کشور در خصوص صنایع دریایی

-بررسی و نقد اقدامات و مسائل و مشکلات صنایع دریایی از منظر همه ارگان ها و مراکز مرتبط

-همفکری و تشریک مساعی صاحبنظران و کارشناسان دریایی با طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات

-ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در صنایع دریایی و صنایع وابسته

-گسترش تعاملات بین المللی برای توسعه همکاری های منطقه ای و جهانی و انجام دیپلماسی علمی و فناوری

-توجه به آینده نگاری و آینده پژوهی و مستندسازی در حوزه فعالیتهای دریایی و سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی در راستای سیاستهای کلان نظام

-توجه بیشتر به مدیریت و اقتصاد دریا و نیز سرمایه های انسانی و اجتماعی و نگاه فرابخشی در توسعه پایدار دریایی MSD