بیست و یکمین همایش صنایع دریایی - جزیره قشم

فرم ارسال مقاله

هزینه چاپ مقالات به شرح زیر است؛
لطفاً توجه فرمایید:
  • چنانچه قبل از ۱ آذر ماه هزینه چاپ مقاله (در صورت پذیرش) را پرداخت نمایید، هزینه چاپ مقاله شما ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود.
  • در صورتی که هزینه چاپ مقاله را با تأخیر و بین ۵ آذر ماه تا ۱۰ آذر ماه پرداخت نمایید هزینه چاپ مقاله شما ۱۸۰ هزار تومان خواهد بود .
  • مقالاتی که هزینه چاپ آن تا تاریخ ۱۰ آذر ماه پرداخت نشود، حذف خواهند شد.
پژوهشگران محترم لازم است حداقل ۱۰ روز کاری زمان برای فرآیند داوری در نظر بگیرند.

  شما باید برای ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل کنید:

  • پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
  • دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
  • پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
  • بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط
  • تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

برای شروع مراحل اینجا را کلیک کنید.