۱۷ مهر، ۱۳۹۸
بیست و یکمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی - جزیره قشم

فراخوان بیست و یکمین همایش بین‌المللی صنایع دریایی

 فراخوان “بیست و یکمین همایش بین المللی صنایع دریایی” بسمه تعالی صنایع دریایی کشور بعنوان بخشی مهم از فعالیتهای اقتصادی کشور، طی سالهای اخیر در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و در عین حال فراز و نشیب های مختلفی را نیز تجربه کرده است. برگزاری منظم و سالانه همایش های صنایع دریایی فرصتی مناسب برای معرفی دستاوردها و بررسی چالش‌های این حوزه مهم از صنعت کشور است. تحریم اقتصادی کشور و خصوصاً صنایع دریایی و دریانوردی در سالهای اخیر تنگناهای جدی در مسیر توسعه دریایی بوجود آورده است. بهره‌برداری از فضای جدید حاکم بر کشور خصوصاً کم‌رنگ شدن تحریم ها می تواند امید به بهبود شرایط موجود صنعت دریایی در کشور را تقویت نماید. انتظار آن است که با استفاده هوشمندانه از شرایط جدید در راستای تقویت و توسعه ساخت و تولید داخل با بهره‌مندی از بستر همایش و نمایشگاه بین المللی نوزدهم، زمینه های بهره برداری بهتر از […]
۱۷ مهر، ۱۳۹۸
بیست و یکمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی - جزیره قشم

قالب مقالات همایش منتشر شد

از پژوهشگران محترم تقاضا می شود تا تمامی موارد زیر را در نگارش مقاله خود مد نظر قرار داده و فایل مقاله را بطور صحیح و کامل از طریق همین سایت برای بررسی ارسال نمایند. در صورتی که نکات زیر در مقاله لحاظ نگردیده باشد مقاله بصورت تکمیل نشده در آمده و تا تصحیح کامل نکات فوق مقاله برای انجام داوری ارسال نمی‌گردد. ۱- مقالات بایستی در قالب معرفی شده در سایت همایش آماده و از طریق سایت ارسال گردد. ۲- برای تهیه مقاله خود از قالب نگارش ارائه شده که در زیر لینک آن قرار داده شده است استفاده کنید. ۳- محدودیت تعداد صفحات را رعایت نمائید. ۴- محدودیت تعداد کلمات چکیده را رعایت نمائید. ۵- در شماره گذاری شکل ها و جداول دقت نمائید. ۶- از قرار دادن شکل ها با زیرنویس های مجزا در کنار یکدیگر خودداری نمائید. ۷- از قرار دادن شکل در چکیده مقاله خودداری نمائید. ۸- […]