بیست و یکمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی - جزیره قشم

میزگردهای تخصصی

برای ثبت نام در همایش و رویدادهای جانبی آن، فرم ثبت نام را به پست الکترونیکی PR@iame.ir یا شبکه اجتماعی با نشانی iRame@ ارسال نمایید.