ثبت نام در بازديد‌ها

برای ثبت نام در همایش و رویدادهای جانبی آن، فرم ثبت نام را به پست الکترونیکی PR@iame.ir یا شبکه اجتماعی با نشانی iRame@ ارسال نمایید.